Bewoners

De Lightfactory wordt bestuurd door een actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren (VvE), bijgestaan door Munnik VvE Beheer. Jaarlijks vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats en met regelmaat ontvangen alle bewoners een nieuwsbrief.

Op dit gedeelte van de site kunnen alleen bewoners inloggen op het afgeschermde gedeelte van de website. Hier bevinden zich diverse documenten, zoals het huishoudelijk reglement, het nieuwsbrief archief, de contact gegevens van het bestuur en de contact lijst van alle bewoners.


Op 17 december 2004 kwam deze Boeing 747 voorbij op zijn tocht naar het IJ.

Login voor Bewoners

U kunt inloggen via deze link.